پیوند موی سر


سوالاتی متداول که متقاضیان پیوند مو قبل از انجام فرایند پیوند اغل می پرسند

من ۲۸ساله هستم و پیشانی من مادرزادی مدل مردانه دارد یعنی ازدو گوشه خالی است و مستطیلی است اما بقبه سرم کاملا پرمو میباشد؛آیا امکان کاشت در قسمت جلو به صورت طبیعی وجود دارد
بستگی به تشخیص پزشک کاشت انجام میشود.هزینه ها از 3/5 تا 6 میلیون تومان است که به وسعت طاسی سرتان بستگی داردبزرگمهر هستم 36 ساله. وسط و کمی از پشت سر ریزش مو داشتم تقریبا خالی شده. زمینه ارث هم دارم. قطعا قصد کاشت مو دارم. لطفا بفرمایید چقدر هزینه دارد.
کاشت مو طی 2 روز متوالی انجام میشود و هزینه آن 3/5 تا 6 میلیون تومان است

۲۱ سالمه من مدتیه موهام به صورت سکه ای ریزش پیدا کرده منطقه ی کوچیکی هم هست به اندازه یک سکه بادارو به نتیجه نرسیدم ...میتونم کاشت انجام بدم
ریزش موی سکه ای باید کاملا درمان بشه در غیر این صورت کاشت مو انجام نمیشود